Fundacja "Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski" w Myślenicach


FUNDACJA "POMOC DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI" W MYŚLENICACH
32-400 MYŚLENICE ul. 3-go MAJA 97 b

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka O/Myślenice
Nr: 62 8619 0006 0020 0000 1300 0001