Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klasy VI szkoły podstawowej przystępują do sprawdzianu, a uczniowie klasy III gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego.

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


Szkoła Podstawowa - 8 letnia

8 letnia Szkoła Podstawowa  przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Zespoły klasowe liczą od 10 do 16 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz od 6 do 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w tym autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów.Oddziały gimnazjalne

Oddziały Gimnazjum (klasa II i III) przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną w tym m.in. z autyzmem.

Zespoły klasowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

·         lekkim liczą od 10 do 16 uczniów,

·         umiarkowanym i znacznym liczą od 6 do 8 uczniów,

·         z niepełnosprawnością sprzężoną w tym autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów.