Internat

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach funkcjonują  3 grupy wychowawcze - zróżnicowane wiekowo, poziomami edukacyjnymi, stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeniami i schorzeniami.

Opiekę nad wychowankami sprawuje przyjazna i życzliwa młodzieży i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Po zajęciach szkolnych jest czas zarówno na naukę jak i wypoczynek oraz rozrywkę. Wychowankowie korzystają z różnorodnych zajęć świetlicowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć plastycznych, technicznych, zajęć kulinarnych oraz praktyczno - użytecznych, teatrzyku, wycieczek pieszych, spacerów.

Wychowankowie objęci są także opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz medyczną. Uczymy samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, kształcimy umiejętność poprawnej organizacji czasu wolnego.


W Internacie działa Harcerska Drużyna: "Nieprzetartego Szlaku"