Nabór na rok szkolny 2017/2018

Od 1 LUTEGO 2017 roku trwa nabór uczniów do następujących typów szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA

klasy I - VIII

GIMNAZJUM
klasy II - III

    SZKOŁA BRANŻOWA      I STOPNIA
klasy I-III
(KUCHARZ, ŚLUSARZ) .

SZKOŁA PRZYSPASABIAJĄCA     DO PRACY
klasy I-III

Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie działającym przy Ośrodku.


I. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

1.     Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej( niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm). 

2.Wymagane dokumenty

 1.  Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2.  Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
 3. Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
 4. 2 fotografie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


II. GIMNAZJUM SPECJALNE

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm ).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do gimnazjum.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Zaświadczenie OKE o wynikach uzyskanych na sprawdzianie
 5. Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
 6. 2 fotografie


III. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężona m.in. niepełnosprawność ruchowa, autyzm).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka.
 5. 2 fotografie


IV. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Na rok szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy I w zawodach: kucharz, ślusarz

1.Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność sprzężona).
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia  do szkoły.
 2. Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły zawodowej.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. Zawarta umowa o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą lub oświadczenie pracodawcy. (Szkoła służy pomocą w poszukiwaniu praktycznej nauki zawodu)
 7. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
 8. 2 fotografie


INTERNAT

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.