• Czcionka
  • A-
  • A
  • A+
  • |
  • Kontrast
Menu Zamknij

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klasy VI szkoły podstawowej przystępują do sprawdzianu, a uczniowie klasy III gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego.
Sprawdzian i egzamin gimnazjalny organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szkoła Podstawowa – 8 letnia

8 letnia Szkoła Podstawowa  przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Zespoły klasowe liczą od 10 do 16 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz od 6 do 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w tym autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów.