• Czcionka
  • A-
  • A
  • A+
  • |
  • Kontrast
Menu Zamknij

Realizacja Inwestycji

pn: Głęboka termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach przy ul. 3-go Maja 97 b w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków  użyteczności publicznej – działanie 4.3 RPO WM” zgodnie z Projektem Nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach  RPO WM na lata 2014-2020

Przedmiotem robót budowlanych będzie min.:

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie wraz z odwodnieniem

– wymiana okien zewnętrznych i drzwi

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku

– kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

– kompleksowa wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej wraz ze źródłem ciepła

– wykonanie systemu fotowoltaicznego

– modernizacja instalacji elektrycznej

Wartość brutto robót budowlanych – 1 898 788,45 zł

 

Aktualnie trwają prace budowlane, wykonywane przez firmę wybraną w nieograniczonym przetargu –
WI-BA, Baran, Wierciak, Bochacki s.c., 32-400 Myślenice, ul. Gałczyńskiego 7.

Dotychczas w ramach prac wykonano min.:

IMG_1282
65391129_2286254145036653_2519956749646036992_n
66468312_2392241847718857_4239839294811799552_n
65746176_428203211357532_1334950400524025856_n
66446746_341442579868572_1104922900021903360_n
IMG_1335
65172713_493024038170960_2664357102075510784_n (1)
klas25
IMG_1330