• Czcionka
 • A-
 • A
 • A+
 • |
 • Kontrast
Menu Zamknij

Biblioteka szkolna

ksiazki-na-temat-zespolu-aspergera-BIG-93455

Działalność biblioteki szkolnej 

Podczas ferii zimowych biblioteka będzie czynna w czwartki od 10 – 12.

Serdecznie zapraszamy 

Realizacja Narodowego Programu Czytelnictwa w roku szkolnym 2017/2018

 

I. Wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

1. Konkurs Wiedzy i Pięknego Czytania – „Janusz Korczak przyjaciel dzieci”.

23 listopada 2017 roku odbył się szkolny konkurs „Pięknego czytania” oraz wiedzy o Januszu Korczaku. Celem konkursu było przybliżenie postaci i twórczości Janusza Korczaka. Uczniowie wzięli udział w przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnej, której uważne wysłuchanie umożliwiło poprawne udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.  Jednym z etapów konkursu było przygotowanie gazetek tematycznych dotyczących postaci Janusza Korczaka. Nasi uczniowie wykazali się tutaj dużą pomysłowością i zaangażowaniem.
2. Nagrodzenie najlepszych czytelników SOSW
W grudniu został rozstrzygnięty konkurs na najaktywniejszego czytelnika. Wyłoniono dwóch laureatów konkursu. Najlepszym czytelnikiem naszego Ośrodka został Patryk Dudzik uczeń V klasy szkoły podstawowej. Najaktywniejszym czytelnikiem została Monika Spyrka uczennica tej samej klasy. Laureatom serdecznie gratulujemy.
3. Kąciki czytelnicze w świetlicy szkolnej
Jednym z pomysłów realizowanych w ramach Programu było założenie kącika czytelniczego w świetlicy szkolnej. Dzieci mają do dyspozycji półkę z książkami o różnej tematyce. Inną propozycją skierowaną do uczniów przebywających na świetlicy jest głośne czytanie bajek terapeutycznych  oraz słuchanie  słuchanie  audiobooków.

 

II. Zorganizowane spotkania z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

W trakcie trwania Programu zorganizowano spotkanie z rodzicami na temat: „ Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży”. Przygotowano prezentacje multimedialną na w/w temat. Podczas spotkania rozdano rodzicom broszury informujące o nowościach zakupionych do biblioteki.

 

III. Zrealizowanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej               

W ramach realizacji Narodowego Programu rozwoju czytelnictwa, zrealizowano projekty edukacyjne w każdym oddziale klasowym szkoły podstawowej oraz  3 projekty edukacyjne w grupach internatowych.
 • Klasa I i II realizowała projekt „ Z legendą za pan brat”. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie poznali legendy: O smoku wawelskim, O Lechu, Czechu i Rusie, O Warsie i Sawie, O Szewczyku Dratewce. Kształtowali umiejętność czytania jako czynność oraz umiejętność rozumienia tekstu.
 • Klasa IIIb uczestniczyła w projekcie „ Opowiedz mi proszę baśń, zaczaruj mój świat jeszcze raz” .Projekt zakładał wszechstronny rozwój dziecka, szczególnie jego postaw czytelniczych, słuchania i koncentracji.
 •  Uczniowie klas  IIIa i IV a brali udział w projekcie „ Literkowe To i Owo – Twórczość Wandy Chotomskiej. Podczas realizacji projektu dzieci poznały książkę „ Kram z literkami”. Celem projektu było doskonalenie umiejętności słuchani a ze zrozumieniem, wyrabianie nawyku dbania o książki. Uczniowie spotkali się z dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego mgr Piotrem Magierą, który z chęcią czytał dzieciom wybrane fragmenty książki.
 • Klasa IV b realizowała projekt „Książki moich rodziców – Wśród bohaterów Akademii Pana Kleksa” W trakcie projektu uczniowie zapoznali się z książką i filmem oraz uczyli się dokonywania porównań.
 • Klasa V i VI Realizowała projekt czytelniczy „ Książka JA i TY”. Uczniowie poznali biografię Romana Pisarskiego autora książki „O psie który jeździł koleją. Wykonali ilustrację do książki, poznali kulturę i tradycję Włochów.
 • Klasa VII wybrała do projektu książkę Antoine de Saint – Exupery „ Mały Książę”. Wyrabiali nawyki pożytecznego spędzania wolnego czasu, doskonalili umiejętności językowe, rozwijali wyobraźnię.
 • Klasa II gimnazjum „ Książki moich rodziców – Bajki Ignacego Krasickiego „to tytuł projektu, którym zajęli się uczniowie tej klasy. Głównym celem projektu było promowanie czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijanie kultury czytania.
 • Klasa III gimnazjum realizowała projekt „ Bajki i wiersze moich rodziców- zapoznanie z twórczością Jana Brzechwy i Juliusza Tuwima”. Uczniowie tej klasy stworzyli kącik wierszy wystawkę książek z wierszami autorów.
 • Grupa I realizowała projekt „Książka moim przyjacielem”. Celem projektu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, motywowanie ich do samodzielnego sięgania po książki, kształcenie wrażliwości czytelniczej.W ramach projektu uczniowie brali udział w lekcjach bibliotecznych: „ Dbam o książki”,” „Nauka korzystania z różnych źródeł informacji”.
 • Grupa II brała udział w projekcie „ Kto czyta żyje podwójnie”. Projekt wprowadzał uczniów w świat literatury. W jego ramach uczniowie m.in. brali udział w lekcji bibliotecznej: „ Tajemnice naszej szkolnej biblioteki”, oraz konkursach plastycznych m.in. ”W świecie bajek i legend”.
 • Grupa III realizowała projekt „ Książki moich rodziców”. Projekt zakładał zainteresowanie uczniów zbiorami biblioteki szkolnej oraz klasyką literatury młodzieżowej polskiej i obcej. Uczniowie zapoznali się z działalnością biblioteki szkolnej i publicznej w Myślenicach.
W ramach projektu zakupiono do biblioteki 307 tytułów w tym 16 audiobooków. Zakupione książki uwzględniają różnorodne potrzeby niepełnosprawnych intelektualnie uczniów oraz są dostosowane do ich możliwości psychofizyczne.
Godziny pracy biblioteki szkolnej dostosowane są do potrzeb uczniów. Planowany jest dyżur biblioteki w okresie ferii zimowych i letnich.