Menu Zamknij

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (SOSW) w Myślenicach w grudniu 2019 r. zakończył prace w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Wartość inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach to ponad 2 mln zł,
z czego dofinansowanie z UE to ponad 1,5 mln zł.

Budynek szkoły, sali gimnastycznej, internatu oraz piwnicy został docieplony. Wymieniono okna oraz drzwi. Przeprowadzono kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono wewnętrzną instalacje ciepłej wody użytkowej wraz ze źródłem ciepła. Zastosowano system fotowoltaiczny wraz z automatyką i licznikiem pozyskanej energii. Całe oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Na elewacji zostały zamontowane budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.

Podjęte w ramach inwestycji działania modernizacyjne zmniejszają zapotrzebowanie na energię grzewczą budynku, przyczyniają się do obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Zakończone prace zmniejszyły emisję szkodliwych substancji i ograniczyły ich negatywny wpływ na środowisko, ale także podwyższyły standard użytkowy budynku.

Te prace nie byłyby możliwe gdyby nie środki unijne pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis inwestycji można pobrać poniżej: