Menu Zamknij

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 3 letnia

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w tym m.in. z autyzmem.
Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym
Nauka w szkole trwa 3 lata. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów.
Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

EDUKACJA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OBEJMUJE

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.
Rewalidację indywidualną – (ogólnorozwojową, logopedyczną) – zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają zainteresowania.
Wychowanie fizyczne – umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowniach i na terenach sportowych.
Zajęcia kształtujące kreatywność – (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty.
Przysposobienie do pracy – w ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:
  • Gospodarstwo Domowe z elementami kucharstwa – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.
  • Prace Ogrodnicze – uprawa i pielęgnacja roślin, prace na działce, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych.
  • Prace Biurowe – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.
  • Elementy Szycia Ręcznego – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.
  • Rękodzielnictwo – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych: technik: decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami, materiałów: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.
Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach.
W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy, konkursy

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO