Menu Zamknij

Szkoła Podstawowa 

8 letnia Szkoła Podstawowa  przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zespoły klasowe liczą od 10 do 16 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz od 6 do 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w tym autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klasy VIII szkoły podstawowej przystępują do egzaminu.
Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
W sali lekcyjnej nauczycielka z dwoma chłopcami siedzi na dywanie . Nauczycielka trzyma w ręce kartkę z zadaniami. na podłodze leża wyrazy na kolorowych kartonikach. z tyłu biała tablica na której przyczepiona jest mama świata.