Menu Zamknij

Fundacja
„Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski w Myślenicach”

wspiera rodziny niepełnosprawnych uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez przyznawanie stypendiów na żywienie.

Każda osoba może przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego

KRS 0000022559

1 procent logo

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Darczyńcom, którzy przekazali 1 % podatku na rzecz Fundacji „Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski” działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach ul. 3-go Maja 97b.

Jesteśmy bardzo dumni z tak dużej liczby przyjaciół, którzy chcą pomóc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Dzięki zebranym pieniądzom możemy wspierać rodziny uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez przyznawanie stypendiów na żywienie uczniów w szkołach Ośrodka. Fundacja prowadzi swoją działalność społecznie bez żadnego wynagrodzenia.

Dziękując Wam za pomoc, chcemy jednocześnie prosić o to, abyście zostali z nami przez kolejne lata. Jest Was sporo, a wierzymy, że będzie Was więcej, bo potrzeby są duże i wcale się nie zmniejszają.

Zarząd Fundacji

FUNDACJA „POMOC DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI” W MYŚLENICACH
32-400 MYŚLENICE ul. 3-go MAJA 97 b

Konto bankowe 
Bank Spółdzielczy Wieliczka O/Myślenice 
Nr: 62 8619 0006 0020 0000 1300 0001