Menu Zamknij

Realizacja projektu pn.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach we współpracy z Małopolską Szkołą Gościnności od września do grudnia 2017r realizował zadanie  „Centrum Kompetencji zawodowych WM w branży turystyczno-gastronomicznej’ w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” . Uczestnikami projektu było  42 uczniów, w tym 11 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i  31 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Działania były prowadzone  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego.

Uczniowie uczestniczyli w następujących rodzajach zajęć:

 

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych

Zajęcia były  prowadzone przez Panią Danutę Wnuk, a ich uczestnikami było  16 uczniów w 2 grupach. Głównym celem zajęć było usprawnianie umiejętności związanych z wykonywaniem przez nich w przyszłości zawodu kucharz. Usprawniano przede wszystkim umiejętności z którymi uczniowie mają duże trudności takie jak: umiejętności manualne, umiejętność czytania instrukcji przepisu ze zrozumieniem, obsługę sprzętu AGD, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, określania przydatności kulinarnej surowców i półproduktów, dokonywania pomiarów wagowych i ilościowych produktów, przeliczania jednostek oraz dokonywania wyceny i kalkulacji kosztów produktu. Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli również umiejętność lepszej organizacji stanowiska  pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Ponadto uczniowie uczyli się zarówno pracy w zespole, gdzie wszyscy pracują na efekt końcowy , jak i pracy indywidualnej, gdzie ważna jest praca pod presją czasu i samodzielność.

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

To przydatne szkolenie prowadzone było przez panią Jolantę Turek. Objęło 16 uczniów  w 2 grupach. Uczniowie uczyli się sporządzania odpowiedniej dokumentacji związanej z przyjęciem do pracy (CV, list motywacyjny, podanie) oraz przygotowania autoprezentacji.

 

Kurs doskonalący z zakresu savoir-vivre w gastronomii

Kurs prowadzony był przez Panią Iwonę Synowiec. Uczestniczyło w nim  24 osób w 3 grupach. Uczniowie w pierwszej kolejności zapoznali się i z zasadami kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się w restauracji. Kolejno mogli zobaczyć rodzaje nakryć oraz poznać poszczególne elementy pełnej zastawy stołowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sztućce do spożywania owoców morza wykonane z masy perłowej. Uczestnicy dowiedzieli się, w jakiej kolejności podaje się konkretne dania i napoje. Ponadto uczniowie ćwiczyli umiejętność nakrywania do stołu oraz obsługi klienta. Niezwykle ciekawym elementem warsztatów były zajęcia związane z fantazyjnym składaniem serwetek.

Zajęcia były prowadzone  przez Pana Adama Bieńko  i uczestniczyło w nim 16 uczniów  w 2 grupach. Uczestnicy warsztatów poznali techniki sporządzania przekąsek oraz mini kanapeczek. Samodzielnie piekli chleb i przygotowywali pasty, sosy do kanapek i je dekorowali. Uczniowie przygotowywali również i serwowali zimne napoje typu koktajle, soki owocowe oraz kawa i herbata. Prowadzący zwracał uwagę na estetykę wykonania i sposób podania potraw. Dodatkowo biorący udział w programie uczniowie mieli możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie gastronomicznym, co wzbudziło ich ogromne zainteresowanie.
Projekt  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Podczas zajęć wykazywali pełne zaangażowanie, samodzielność oraz dyscyplinę pracy. Efektem tych oddziaływań było podniesienie umiejętności zawodowych uczniów zarówno Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak również Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Poza tym rozwinęły się ich kompetencje emocjonalno-społeczne oraz umiejętność współpracy w grupie.