• Czcionka
  • A-
  • A
  • A+
  • |
  • Kontrast
Menu Zamknij

Opieka specjalistyczna i zajęcia rozwijające zainteresowania

Uczniowie uczestniczą:
1. W zajęciach rewalidacyjnych:
– usprawniających techniki szkolne
– usprawniających mowę i komunikację
– usprawniających kompetencje społeczno – emocjonalne
– usprawniających ruch, w tym gimnastyka korekcyjna
2. W terapii pedagogicznej i psychologicznej
3. W terapii metodą BIOFEEDBACK
4. W terapii metodą TOMATIS
5. W zajęciach z logopedą
6. W zajęciach prowadzonych metodą alternatywnej i wspomagającej komunikacji
7. W zajęciach prowadzonych metodą integracji sensorycznej

Koła zainteresowań

Uczniowie mają możliwość w uczestnictwie w zajęciach rozwijających ich zainteresowania min:

Zajęciach wokalno – tanecznych

Zajęcia polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem. Mają na celu zaspokajanie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Są sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Uczniowie biorący udział w zajęciach wokalno-tanecznych, wielokrotnie reprezentują nasz Ośrodek w konkursach wokalnych.

Zajęciach koła teatralnego

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów. Poprzez udział w zajęciach odkrywają swoje uzdolnienia sceniczne, wczuwanie się w role. Podczas zajęć przygotowują szereg przedstawień, corocznie możemy oglądać Jasełka w ich wykonaniu. Biorą udział w licznych konkursach dla grup teatralnych – otrzymując za swoje występy nagrody i wyróżnienia.

Zajęciach Szkolnego Koła Sportowego

Zajęcia koła mają na celu: kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez naukę i zabawę, doskonalenie techniki oraz taktyki gry w unihokeja, piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną i piłkę koszykową, rozwijanie zdolności takich jak siła, szybkość, koordynacja, wytrzymałość, a także umiejętność precyzyjnego i celnego rzutu, prawidłowego odbicia podczas ataku i bloku w piłce siatkowej, prawidłowego i celnego strzału na bramkę w unihokeju, piłce ręcznej i piłce nożnej. Uczniowie poznają zasady fair play jakie obowiązują w sporcie oraz przepisy gry w wyżej wymienionych dyscyplinach.

Zajęciach koła dziennikarskiego

Podczas spotkań koła dziennikarskiego uczniowie mają możliwość zapoznania się z pracą dziennikarza, redagują szkolną gazetkę „GLOBUS”. Uczniowie doskonalą umiejętności komunikowania się, piszą artykuły, robią potrzebne zdjęcia, edytując i tworząc gazetkę doskonalą umiejętność pracy na komputerze. W trakcie zajęć rozwijają swoje umiejętności redakcyjne i językowe.

Zajęciach koła komputerowego

Zajęcia  pozwalają uczniom poszerzyć wiadomości z zakresu korzystania z programów tj.: WORD, POWER POINT, EXCEL, rozwijać umiejętności związane z obsługą programów komputerowych, dają również możliwość bezpiecznego wykorzystania Internetu. Ponadto pozwalają w ciekawy sposób spędzić wolny czas. Zajęcia odbywają się w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do szybkiego Internetu.

Zajęciach koła bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W trakcie zajęć Koła BRD uczestnicy utrwalają prawidłowe zachowania na drodze, przygotowują uczniów do konkursów wiedzy o ruchu drogowym oraz wdrażają uczniów do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce ruchu drogowego dostępnych w Internecie.