• Czcionka
 • A-
 • A
 • A+
 • |
 • Kontrast
Menu Zamknij

Rok szkolny 2019/2020

26 czerwca 2020 – Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W tym roku szkolnym wiele się wydarzyło. Nauka w budynku szkolnym zamieniła się w zdalne nauczanie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zakończenie roku szkolnego, również nie jest będzie takie jak zwykle.
W związku z tym przygotowaliśmy dla Was niespodziankę! Kliknijcie w link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=r7UMza0Jq1s

Budynek szkoły, drzewa, plac zabaw. Napis zakończenie roku szkolnego.

Święto Małopolski 2020
10 czerwca obchodzimy Święto Małopolski, zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie Małopolska oraz pod adresem – https://www.malopolska.pl/dla-mieszk…/swieto-malopolski-2020
Zachęcamy również do uczestnictwa w quizie https://malopolskapoleca.pl/quiz/

Po lewej stronie bukiet maków. Po prawej napis - Święto Małopolski, moje święto

1 czerwca 2020

Z okazji  Międzynarodowego DNIA DZIECKA!
Przygotowaliśmy dla Was niespodziankę!
https://www.youtube.com/watch?v=r7UMza0Jq1s

Komunikat dotyczący zdalnego nauczania.

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej informujemy , że

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie Ośrodka

 • Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się też możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych realizowanych w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem prowadzącym te zajęcia

 • Od 1 czerwca 2020 r. uczniom szkół Ośrodka zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne .

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym procedurami dotyczącymi organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego .  (załącznik nr 1 – Procedura organizacji zajęć, załącznik nr 2 – Oświadczenie )

W przypadku braku zgody rodzica na uczestniczenie ich dziecka w edukacji  stacjonarnej , nadal zajęcia dla klas I-III oraz zajęcia rewalidacyjne będą odbywać się w formie zdalnej .

Prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa dziecka w zajęciach stacjonarnych wychowawcom oddziałów klasowych w formie telefonicznej do dnia 19 maja 2020 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Ośrodka

22 kwietnia – Obchody Dnia Ziemi

Materiały dotyczące Dnia Ziemi znajdują się pod linkiem https://drive.google.com/…/1gMih1UJs9P8H-kmR7opuRkNHfwN3zRo… – na naszym szkolnym dysku „W domu z SOSW”

3713299
Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo.

W związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania Ośrodka, informuję Państwa o dalszych działaniach podjętych przez naszą placówkę, mających na celu organizację procesu nauki uczniom w domu  w okresie od 25.03.2020-10.04.2020.

1.Wszystkie materiały do nauczania poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazówkami do samodzielnej pracy w domu będą umieszczane na Google Drive Dysk – „wdomuzsosw” zamieszczonym na internetowym portalu Google.

W nauczaniu będziemy również wykorzystywać komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną i platformy edukacyjne.

2. Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) realizowane zgodnie z tygodniowym planem lekcji uwzględniającym równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

b) dostosowane do możliwości psychofizycznych niepełnosprawnych uczniów, uwzględniające Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne;

c) nauczyciele będą stosować przemienne nauczanie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

3. O dostępnych materiałach i formach realizacji pracy zdalnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ze sprzężeniami rodzice będą informowani przez nauczycieli realizujących dany przedmiot nauczania poprzez umieszczenie ich na Google Drive Dysk – „wdomuzsosw” oraz informację telefoniczną . Informacje i instruktaż pracy z uczniem będą przekazane w sposób prosty i zrozumiały dla Państwa .

4. Postępy uczniów będą na bieżąco sprawdzane przez nauczycieli za pomocą :

– przesyłania przez uczniów wykonanych prac drogą elektroniczną lub przesyłania zdjęć z wykonanych prac

– rozmów telefonicznych z rodzicami

– wideokonferencji

5. Informacja dotycząca postępów ucznia w nauce oraz bieżąca ocena będzie przekazywana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów – uczniom i rodzicom na bieżąco poprzez dostępne komunikatory indywidualne.

6. Kontakt nauczycieli z rodzicami i uczniami będzie odbywać się w sposób wcześniej uzgodniony ( do wyboru) za pomocą :

– rozmów drogą mailową

– poprzez portale społecznościowe np. Facebook, WhatsApp, Skype, Messenger

– inny sposób zaproponowany przez uczniów lub rodziców

7. Indywidualne konsultacje z psychologiem , pedagogiem i logopedą odbywają się za pomocą poczty elektronicznej. Adresy umieszczono na stronie internetowej Ośrodka .

8.Konsultacje z wychowawcami internatu odbywają się w godzinach popołudniowych za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów.

Myślenice 24.03.2020                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Ośrodka – Irena Jamróz

KOMUNIKAT- 23.03.2020
Szanowni Rodzice i Opiekunowie !
W związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  korzystacie  Państwo z możliwości zapisu Rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 -§2 ust.2 pkt. 3 i ppkt 1-
,,,Rodzice dzieci uczęszczających do szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do szkół funkcjonujących w tym Ośrodku ”.
W dniu 13 marca 2020 za pośrednictwem wychowawców oddziałów klasowych otrzymaliśmy informacji od rodziców i opiekunów wszystkich uczniów, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne nie będziecie Państwo posyłać dzieci do naszej placówki.
Wobec powyższego od 16 marca 2020 tut. Ośrodek realizuje nauczanie zdalne , które według kolejnego Rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 ma być realizowana do 10 kwietnia 2020 roku .
Liczymy na Państwa rozwagę i odpowiedzialność.
Z poważaniem Dyrektor Ośrodka
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem tel. (12) 272-13-04 lub właściwym wychowawcą oddziału.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !

 • W związku z zaistniałą, trudną sytuacją ruszamy ze zdalnym nauczaniem.

 • Poprzez dysk szkoły na Google Drive Disk – uczniowie będą otrzymywać od nauczycieli materiały i specjalnie opracowane zadania do wykonania w domu.

 • Nie martwcie się, że tych zadań będzie za dużo lub będą za trudne. Jest to doskonały czas na rozwijanie kompetencji – czytanie , pisanie, liczenie i umiejętności społecznych. Nasze propozycje będą miłe, ciekawe i zachęcające.

 • Nie chcemy Was Rodziców i Opiekunów obciążać dodatkową pracą. Cała kadra pedagogiczna Ośrodka służy Wam pomocą. O szczegóły pytajcie właściwych wychowawców oddziałów.

 • W tym niełatwym czasie pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze zdrowie i nasza rodzina. Prosimy o stosowanie się do zaleceń władz.

 • Życzymy Państwu wytrwałości i pogody ducha.

Materiały dostępne na dysku –  W DOMU Z SOSW:
Klasa I/II SP – https://drive.google.com/…/1tZF6qoP1t5rp6rsIh4ihvX6uk25zqMR…
Klasa III SP – https://drive.google.com/…/1uJDah1mlbGGFZ4uj7Ktv0lrsve39Aup…
Klasa IV SP – https://drive.google.com/…/1voI8BRzk-KY5IYzADCNo8P4P3V3K8Px…
Klasa Va SP – https://drive.google.com/…/18c07GZDdrM5kghFhMGOGY0CybeyMplW…
Klasa Vb SP – https://drive.google.com/…/172NeaxTnzOCyAL-3QL5PJx1OnOeWjn2…
Klasa VIa SP – https://drive.google.com/…/1CHVCo_y-k9ZsuI6MrB30yldIQv9RDdU…
Klasa VIb SP – https://drive.google.com/…/1NyC_HXw_zuNEUkBJ4of69FLfqYM9IOO…
Klasa VII SP – https://drive.google.com/…/1GfJHXIp–CYXWoTdpSMzSWgmKB8FfkF…
Klasa VIII SP – https://drive.google.com/…/1z9n99zhMRni62rVsCceKHEH5PsggW7l…
Klasa I SPdP – https://drive.google.com/…/1CmL_iooTKlOXmiuv-K_3BpiOQZcnDUw…
Klasa IIa SPdP – https://drive.google.com/…/1YqC9Hwk8MgPXUw-uKIwwHHD2xfPsDzy…
Klasa IIb SPdP – https://drive.google.com/…/1yvPSLtDkHKSLVQyWmOQ7Z81hHHMy3Y1…
Klasa III SPdP – https://drive.google.com/…/1i4Yys1aI42lIQNBVRmdeZ1bvjF668oq…
Klasa Ia BR – https://drive.google.com/…/1Abf_Hchv28-9Pq3saQu0Jb9YAr7RMDz…
Klasa Ib BR – https://drive.google.com/…/1Xzx1NBHTOFQcx4TwlY0dbs0Epxn5NJE…
Klasa II BR – https://drive.google.com/…/1ncHMYmZHHI9yYbA2B_V9lzZPnUvKy84…
Grupy internatowe: grupa I – https://drive.google.com/…/1GLKmQlBuODRFBoQuNkg1PVkcOKt0FYP…
grupa II – https://drive.google.com/…/1V-Z5IAfG6bJHGKSI4jimeDLR22jVEzt…
grupa III – https://drive.google.com/…/1UuS1XUQr0wBuOuJmsRfM3wu5oMMLIaz…

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
W obecnej sytuacji tak szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa
i narażania siebie nawzajem , Waszych dzieci i Waszych rodzin mimo braku zawieszenia zajęć edukacyjno- wychowawczych w naszym Ośrodku przez MEN w dniach 12.03-25.03.2020 – apelujemy o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie. Mimo, że często dzieci nie wykazują objawów chorobowych są nosicielami wirusa i nieświadomie zarażają innych.
Rodzic/Opiekun prawny ma prawo podjąć decyzję o pozostawieniu w tych dniach dziecka w domu aby ograniczyć kontakt z niebezpiecznymi patogenami.
Liczymy na Państwa rozwagę i odpowiedzialność .
Z poważaniem Dyrektor Ośrodka
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem tel. (12) 272-13-04 lub właściwym wychowawcą oddziału.
Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie MEN.

Dzień Otwarty 2020

28 lutego 2020 roku w Naszym Ośrodku odbył się Dzień Otwarty. Ten dzień jest okazją do zaprezentowania działalności Naszej Szkoły. Uczniowie przygotowali przedstawienie pt. Nasza Wyspa. Była to opowieść o rozbitku na wyspie i jego ciepłym przyjęciu przez jej mieszkańców. Uczniowie oczarowali swoim występem całą widownię. Publiczność była zachwycona. Przybyli rodzice wraz ze swoimi dziećmi zwiedzali szkołę. Zainteresowaniem cieszyły się stoiska prezentujące min.: osiągnięcia naszych sportowców, prace plastyczno-techniczne najmłodszych uczniów i wychowanków internatu, działalność drużyny harcerskiej oraz gazetki szkolnej. Dzień należał do bardzo udanych.

Noworoczne jasełka

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości i okazywania sobie wzajemnie miłości.
Aby podkreślić charakter Świąt Bożego Narodzenia w styczniu, już tradycyjnie jak co roku w naszym Ośrodku odbyły się Jasełka.
Uczniowie i absolwenci naszego Ośrodka, w specjalnie przygotowanych kostiumach, oraz w dekoracji nawiązującej do świąt, przedstawili sceny z narodzin Jezusa Chrystusa. Wśród śpiewu aniołów, do żłóbka przybyli pastuszkowie. Nowo narodzonemu Dzieciątku, pokłony złożyli także królowie. Na scenie pojawił się również święty Piotr. Przedstawienie przeplatane było pięknymi kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez uczniów.
Młodzi aktorzy spisali się na medal, otrzymując ogromne brawa od publiczności.

Warsztaty teatralne w Teatrze Groteska

Edukacja nie musi odbywać się tylko w szkole. Nasi uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w licznych przedstawieniach teatralnych. Tym razem brali udział w warsztatach pod nazwą Teatr Cieni i Lalki sceniczne . Warsztaty odbyły się w Teatrze Groteska w Krakowie prowadziła je znakomita aktorka Pani Ilona Buchner. Uczniowie poznali teatr z innej strony, strony aktora. Było to dla niech ekscytujące przeżycie.

Kosmos w Szkole

W tym roku szkolnym nasz Ośrodek brał udział w projekcie „Astronomers in Schools”. Jest to projekt prowadzony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Pierwszym etapem projektu było spotkanie dotyczące tajemnic kosmosu. Uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy dotyczących planet oraz całego układu słonecznego. Drugą część spotkania obejmowała seanse astronomiczne w przenośnym planetarium. Udział w projekcie PTA przybliżył uczniom kosmos i jego tajemnice. Spotkania z uczniami poprowadzili astronomowie z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach .

Integracyjne andrzejki

W dniu 27 listopada 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach  odbyła się ZABAWA ANDRZEJKOWA. Bal został przeprowadzony przy współpracy z zaprzyjaźnioną młodzieżą z Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach, zrzeszonych w „Klubie Ośmiu”. Nastrojowa muzyka i „czarodziejskie” dekoracje wprowadziły nas w świat magii. W czasie balu nie zabrakło również konkursów, tańców i zabaw przy muzyce.Wesoła zabawa w gronie kolegów i zaproszonych gości sprawiła, że w sercach uczniów zagościło szczęście i wyjątkowy nastrój.  Ogromną niespodzianką było pojawienie się Świętego Mikołaja, który obdarował każdego ucznia paczką ze słodyczami.

Pragniemy serdecznie podziękować za wieloletnią współpracę, Panu Dyrektorowi  ZSTE Markowi Łatasowi, Pani Marcjannie Fijał opiekunowi „Klubu Ośmiu”, Pani Mari Szubie oraz młodzieży, dzięki której ta zabawa była tak atrakcyjna.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych podopiecznych

Warsztaty kulinarne z szefową kuchni.

17 stycznia 2020 roku klasa I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczestniczyła w warsztatach kulinarnych. Pani Agata Twardowicz, właściciel restauracji „Gościniec” w Krakowie podzieliła się z nami wiedzą z zakresu przygotowywania potraw. Uczniowie ugotowali krem z zielonego groszku, pieczonego łososia z ziemniakami z pieca. Do tego podano zestaw surówek i krem z awokado. Na deser uczniowie przygotowali szarlotkę. Zajęcia były bardzo ciekawe, za co serdecznie dziękujemy.

Świąteczne warsztaty

9 grudnia 2019 roku klasa III Szkoły Przysposabiającej do Pracy brała udział w pokazie robienia bombek świątecznych z włóczki. Zajęcia prowadziła mama jednego z uczniów pani Jolanta Spórna. Uczniowie poznali nową technikę plastyczną z wykorzystaniem krochmalu i balonów. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
ks. Jan Twardowski
Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, iż w wyniku wypadku , zmarł nasz absolwent Mateusz Kasperczyk.
Był osobą otwartą, pozytywną i uśmiechniętą. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach! Mateusz spoczywaj w pokoju!
Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i łączymy się w bólu po stracie bliskiej, również nam Osoby.
Pogrążeni w smutku Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach
Msza pogrzebowa odbędzie się czwartek 20.11.2019 o godzinie 13 w Jasienicy.

Po lewej zaciemnione zdjęcie młodego chłopaka. Ma wyraz żałoby. Po prawej kolorowe zdjęcie uśmiechniętej grupy nastolatków, stoją i kucają na tle zielonych drzew.

W Muzeum Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Muzeum Niepodległości w Myślenicach zorganizowało „Tydzień z NIEPODLEGŁĄ”. Wychowankowie Internatu również postanowili zgłębić wiedzę o wolnej Polsce uczestnicząc w wernisażu wystawy „Historia Orła Białego”. Uczniowie usłyszeli wiele informacji o historii, genezie i symbolu orła w godle Polski. Poznały min. orły piastowskie, symbol Rzeczypospolitej Obojga Narodów, symbol Polaków pod zaborami. Mijający rok to także okres rocznicy 90-lecia instytucji. 19 października 1929 r. powstało bowiem Muzeum Regionalne Ziemi Myślenickiej. Jest to odpowiedni czas przypomnienia istotnej dla historii i kultury roli placówki oraz wspomnienia tradycji naszego miasta i regionu.

„Szkoła pamięta”

Nasi wychowankowie w ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” wybrali się na cmentarz, celem uczczenia pamięci zmarłych. Młodzież wspólnie z wychowawcami pomodliła się i zapaliła znicze na grobach poległych w czasie wojny. Uczniowie mogli w ciszy, zadumie, posłuchać opowieści wychowawcy na temat przeszłości naszej małej Ojczyzny, zapalić lampki przed tablicą nagrobkową, upamiętniającą poległych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na cmentarz żydowski na Tarnówce, który został założony w XIX w. W 1900 roku, w Myślenicach mieszkało tu blisko 500 żydów, stanowiąc 20% populacji miasta. Spacer alejkami cmentarza na Stradomiu był dla wychowanków ogromnym przeżyciem, szli skupieni i bardzo zadumani. To była ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie długo w pamięci.

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 8 listopada 2019 roku nasz Ośrodek włączył się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”, organizowanej z okazji Święta Niepodległości.W ramach akcji o symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie wspólnie z Dyrekcją i nauczycielami odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego. Odbył się również uroczysty apel, na którym uczniowie piosenką i wierszem przybliżyli wszystkim tą ważna dla Polski rocznicę.

Warsztaty w Nadleśnictwie

Zdobywamy wiedzę nie tylko przebywając w szkolnych murach. Gdzie najlepiej wzbogacać swoją wiedzę o bogactwie leśnym? W lesie oczywiście. Uczniowie Naszego Ośrodka uczestniczyli w zajęciach pt. „Zostań pomocnikiem leśnika”. Dzielnie przeszli trasą ścieżki edukacyjnej na terenie lasu w Nadleśnictwie myślenickim – Ukleina. Gromadzili wiedzę obserwując las. Wykonywali zadania praktyczne i teoretyczne (uzupełniali książeczki – ćwiczenia opracowane konkretnie dla wybranej ścieżki edukacyjnej). W pięknej scenerii leśnej, otoczeni ciszą i zapachem lasu, wiedzę zdobywało się wspaniale.

Warsztaty „Woda w przyrodzie”

Grupa uczniów Szkoły Podstawowej 30 października 2019 roku, brała udział w warsztatach „Woda w przyrodzie” zorganizowanych w MZWiK w Myślenicach. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jaka jest rola wody w przyrodzie, poznali stany skupienia wody oraz zasoby wody na Ziemi. Dowiedzieli się jak powstają opady atmosferyczne oraz zdobyli wiedzę i umiejętności na temat oszczędzania wody. Na zakończenie uczniowie zrobili plakat o wodzie, odpowiadali na pytania w quizie. Za swoją pracę każdy uczeń otrzymał bidon do picia wody.

Niech żyje bal

24 października 2019 r na Zamku w Dobczycach kręcone sceny do przedstawienia „Kopciuszek”. Film realizowany był na konkurs – V Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej „Motywacje 2019”. W rolę aktorów wcielili się uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!

Wychowankowie internatu na wystawach fotograficznych

24 października 2019 roku wychowankowie internatu naszego Ośrodka podziwiali prace prezentowane na dwóch wystawach. Najpierw, w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu obejrzeli wystawę fotografii Jakuba Stoszka pt. W surowości. Indie. Autor, myśleniczanin, operator filmowy i podróżnik zaprezentował na wystawie fotografie ze swojej podróży po Indiach, kraju pełnym egzotyki i tajemniczości. Inną ciekawą ekspozycję zaprezentowała Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka. Wystawa Myślenicki wrzesień’39 zawierała fotografie ze zbiorów Jacka Hołuja, które okazały się fascynującą dokumentacją trudnego czasu początku wojny w naszym mieście. Wizyta w Bibliotece Miejskiej była też kolejną okazją do zapoznania się z jej ofertą i zbiorami. Wyprawie towarzyszyły pozytywne emocje i wiele pytań.

V Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych

23 października 2019 roku, kolejny raz byliśmy uczestnikami wspaniałego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ŚDS „Magiczny Dom” w Myślenicach. Kolejna, piąta już edycja przeglądu dowodzi, że jest to wspaniałe wydarzenie, podczas którego możemy podziwiać talenty i dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych. Cieszymy się, że również grupa z naszego Ośrodka włączyła się aktywnie w ten wspaniały przegląd. Nasi młodzi artyści wykonali taniec „Acapella” oraz dwie piosenki pt. „Góry do góry” i „Bohater”, pełne energii i optymizmu. Spora część uczniów Ośrodka oglądała występy innych grup oraz dopingowała występujących kolegów. Za rok równie chętnie przybędziemy!

Wizyta studyjna w szkółce drzew i krzewów.

22 października 2019 roku uczniowie odwiedzili Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych „ Jawor” w Jaworniku. Pani Anna Skurzyńska opowiedziała nam o swojej pracy i oprowadziła nas po całej szkółce. Młodzież miała okazję zobaczyć różne gatunki roślin i krzewów ozdobnych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali tunele foliowe i różne urządzenia. Dziękujemy za wspaniałą lekcję i przekazane informacje.

W Centrum Jana Pawła II

17 października 2019 roku wychowankowie Internatu mieli okazję zwiedzić Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Podziwialiśmy wspaniałe zabudowania, bogate wnętrza które zachwyciły wszystkich. Centrum Jana Pawła II w Krakowie to Ośrodek poświęcony życiu i twórczości Papieża Jana Pawła II, pełni funkcję wotum dziękczynnego za pontyfikat Karola Wojtyły. Ta wycieczka umożliwiała zobaczenie ważnych miejsc dla człowieka, który stał się jednym z największych papieży i ludzi w historii . Na zakończenie każdy z nas wyjechał lub wyszedł na wieżę widokową Sanktuarium, skąd podziwialiśmy panoramę Krakowa.

Święto Nauczycieli

„Słowo „miłość”- za ich troski, słowo „wdzięczność” za ich trud. Dar to skromny, dar uczniowski, wyśpiewany z serc jak z nut…” Tak uczniowie dziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom za ogrom pracy i serce wkładane w ich edukację. W części oficjalnej spotkania głos zabrała Pani Dyrektor, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. Nagrodę Dyrektora za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski otrzymali: pani Małgorzata Kubiczek – Różycka, pani Danuta Dulska, pani Agnieszka Pisarska, pani Agnieszka Rozkrut, pani Ewa Skrzypek, pan Franciszek Pacia i pan Marcin Szafraniec. W tym dniu odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszego Ośrodka. Życzymy im, aby czuli się w naszej szkole szczęśliwi i z zapałem zdobywali nowe doświadczenia oraz wiedzę.

Na wycieczce w Papugarni 

8 października 2019 roku wychowankowie Internatu wybrali się do papugarni w Krakowie. Celem wycieczki było zdobycie informacji na temat papug oraz zapoznanie z warunkami ich życia, jak i prawidłowym zachowaniem się w miejscach publicznych. W papugarni znajdowało się wiele gatunków papug, takich jak: kakadu, ary, larysy błękitne, nimfy i wiele innych, ale najbardziej jednak spodobało się nam rodzeństwo – ara Franek i Frania. Papugi zachwyciły nas swoimi barwami, ale również głośnymi dźwiękami, dzięki którym się porozumiewały między sobą. Przed wejściem Pani zapoznała nas z regulaminem papugarni, opowiedziała o zwyczajach papug oraz poprosiła o ściągnięcie kolczyków i wszelkich błyskotek, gdyż papugi tak jak sroki lubią co się błyszczy. Poprosiła nas również o zdezynfekowanie rąk, dała nam okrycie i rękawiczki oraz pokarm, którym wychowankowie karmili papugi. Ptaki były bardzo przyjazne, siadały na głowach i rękach przez co przeżycia były niesamowite.

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 roku, nasza szkoła uczestniczyła w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Tegoroczne hasło brzmiało: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Akcja polegała na zachęcaniu wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie wchodzący w skład Komisji zadawali kolegom oraz osobom dorosłym pytania z tabliczki mnożenia. Każda osoba, której udało się pomyślnie zaliczyć egzamin otrzymywała legitymację. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i osób dorosłych.

III Spotkanie z Panią Melodią

2 października kolejny raz w progi naszej szkoły zawitała Pani Melodia. Tym razem przyprowadziła do nas Panią Jesień. Razem z nią przybyli także grzyby: Muchomor i Kozak oraz Pani Misiowa. Podczas miłego muzycznego spotkania dowiedzieliśmy się jakie dźwięki wydają instrumenty obój, fagot i pianino. W ich brzmieniu kryły się ciekawe zagadki muzyczne: odgłosy zwierząt, melodie z bajek i filmów oraz m.in. odgłos helikoptera. Ponadto, wspólnie nauczyliśmy się piosenki o jesiennej pogodzie oraz wspólnie odtworzyliśmy odgłos deszczu. Dziękujemy za kolejną wizytę w naszym Ośrodku. Jak zwykle były to niezwykle ciekawe chwile.

Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń

W dniu 02 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Ogród ten jest pierwszym sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce. Znajduje się tam mnóstwo urządzeń, konstrukcji i modeli, pozwalających poznać prawa fizyki i świat przyrody. Uczniowie uczestniczyli w doświadczeniach i poznawali w praktyce prawa rządzące naturą. Każdy mógł eksperymentować i poznawać świat różnymi zmysłami. Uczniom najbardziej podobały się wózki na szynach, Kołyska Newtona, kamienne cymbały oraz lustra prezentujące efekt nieskończoności.

XXI Małopolski Konkurs „Bezpieczna Droga”

30 września 2019 roku  w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie ul. Zakątek 2 odbył się XXI Małopolski Konkurs „Bezpieczna Droga”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII szkoły podstawowej: Bartosz Kęsek i Szymon Świerczek. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części (teoretycznej) chłopcy wykazywali się znajomością wiedzy z przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy, odpowiadając na pytania w formie testu, a w drugiej umiejętnościami praktycznymi jazdy rowerem po torze przeszkód. Nasi chłopcy spisali się bardzo dobrze. Dopiero po  zaciętej dogrywce  przegrali miejsce na podium. Gratulujemy.

Spotkanie z … Misjonarką Katarzyną Jawor

27 września 2019 w naszej szkole odbyło się spotkanie ze świecką misjonarką panią Katarzyną Jawor, która od 9 lat przebywa na misjach w Peru w Ameryce Południowej. Swoim ciepłem i otwartością zauroczyła dzieci i młodzież , która z ogromnym zaciekawieniem słuchała co to są misje i czemu służą. Dzieci mogły poznać pracę misjonarzy , poświęcenie ich czasu i serca dla najbardziej potrzebujących! Kolorowe zdjęcia przedstawiały codzienne życie ludzi tam mieszkających. Dzieci nauczyły się kilku słów w języku hiszpańskim „buenos dias” , dzień dobry!, „gracias” dziękuję. Pani Kasia przekazała młodym motto swojego powołania: Jesteśmy tyle warci ile możemy być i służyć drugiemu człowiekowi!

Wycieczka do Niedzicy

W dniu 25 września uczniowie ośrodka byli na wycieczce w Niedzicy. W programie wycieczki było: zwiedzanie wozowni, zamku z przewodnikiem oraz spacer zaporą wodną. Uczniowie poznali historię zamku i legendy z nim związane. Mogli na chwilę przenieść się w czasy bardzo odległe i pełne tajemnic. Dowiedzieli się również, że na zamku były nagrywane sceny do kultowego serialu „Wakacje z duchami”. Z najwyższego miejsca na zamku mogli podziwiać piękno jesiennego krajobrazu wraz z ruinami zamku w Czorsztynie oraz zalew czorsztyńsko-niedzicki.

II spotkanie z Panią Melodią

18 września 2019 roku uczniowie uczestniczyli w kolejnym muzycznym spotkaniu z Panią Melodią. Natura jest i zawsze była natchnieniem dla twórców muzyki. Odgłosy wydawane przez zwierzęta, szum morskich fal, szum strumyka, odgłosy wiatru, czy burzy mogły ukoić nasze nerwy albo powodować poruszenie. Spotkanie z panią Melodią pozwoliło uczniom dostrzec jak odgłosy przyrody potrafią ukryć się w dźwiękach muzyki. Zebrani poznali tradycyjne instrumenty muzyczne: skrzypce i ksylofon oraz nietypowe jak na przykład burzowiec – instrument przypominający dźwięk burzy. Następne muzyczne spotkanie odbędzie się 2 października 2019 roku.

I spotkanie z Panią Melodią

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy z przytupem! 4 września 2019 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z „Panią Melodią”. Muzycy Krakowskiej Filharmonii przybliżyli dzieciom instrumenty muzyczne. Miłośnicy muzyki mogli posłuchać dźwięków akordeonu, klarnetu i trąbki oraz poznać budowę tych instrumentów muzycznych. Lajkonik zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy z muzyką ludową. Piękny pokaz poloneza i krakowiaka wzbudził zachwyt u wszystkich. Koncert i zajęcia umuzykalniające realizowane przez Filharmonię im. K. Szymanowskiego w Krakowie w ramach programu „Kultura Dostępna” Narodowego Centrum Kultury.