Menu Zamknij

Rok szkolny 2020/2021


W dniu 18 września 2020 r. Rada Rodziców podjęła decyzję w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia grupowego uczniów na rok szkolny 2020/2021:
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA
Wybrano wariant ze składką roczną od osoby w kwocie 30 zł.

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie
 fundatorem laptopa dla uczennicy Branżowej Szkoły I stopnia w SOSW w Myślenicach .
Dnia 01 września 2020 roku Pani Dyrektor Ośrodka  w imieniu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu przekazała ufundowany laptop uczennicy rozpoczynającej naukę w klasie trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia w SOSW w Myślenicach .
Zakupiony laptop jest darowizną Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie , do której zwróciło się Małopolskie Kuratorium Oświaty z prośbą o wsparcie dla szkół na zakup komputerów przeznaczonych do zdalnej nauki dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej .
Dziękujemy za dostrzeżenie potrzeb naszych uczniów i okazane wsparcie.
dwie dziewczynki siedzą przy ławce i patrzą na laptopaPani Dyrektor wręcza czarnego laptopa dziewczynie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy serdecznie na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w dniu 1 września o godzinie 9:00


na kolorowych kartkach leżą przybory szkolne (nożyczki, farby, ołówki )

Informacja

Procedury funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach na czas epidemii COVID-19 obowiązującej od 1 września 2020r.