• Czcionka
 • A-
 • A
 • A+
 • |
 • Kontrast
Menu Zamknij

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej SOSW w Myślenicach na czas pandemii COVID-19 znajdują się pod linkiem – Procedury korzystania z biblioteki szkolnej.

Komunikat dotyczący zdalnego nauczania.
Komunikat dotyczący zdalnego nauczania.

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej informujemy , że

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie Ośrodka

 • Od 18 maja 2020 r. dopuszcza się też możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych realizowanych w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem prowadzącym te zajęcia

 • Od 1 czerwca 2020 r. uczniom szkół Ośrodka zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne .

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym procedurami dotyczącymi organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego .  (załącznik nr 1 – Procedura organizacji zajęć, załącznik nr 2 – Oświadczenie )

W przypadku braku zgody rodzica na uczestniczenie ich dziecka w edukacji  stacjonarnej , nadal zajęcia dla klas I-III oraz zajęcia rewalidacyjne będą odbywać się w formie zdalnej .

Prosimy o zadeklarowanie uczestnictwa dziecka w zajęciach stacjonarnych wychowawcom oddziałów klasowych w formie telefonicznej do dnia 18 maja 2020 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Ośrodka

Szanowni Państwo.

W związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemii oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania Ośrodka, informuję Państwa o dalszych działaniach podjętych przez naszą placówkę, mających na celu organizację procesu nauki uczniom w domu  w okresie od 25.03.2020-10.04.2020.

1.Wszystkie materiały do nauczania poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazówkami do samodzielnej pracy w domu będą umieszczane na Google Drive Dysk – „wdomuzsosw” zamieszczonym na internetowym portalu Google.

W nauczaniu będziemy również wykorzystywać komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną i platformy edukacyjne.

2. Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) realizowane zgodnie z tygodniowym planem lekcji uwzględniającym równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

b) dostosowane do możliwości psychofizycznych niepełnosprawnych uczniów, uwzględniające Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne;

c) nauczyciele będą stosować przemienne nauczanie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

3. O dostępnych materiałach i formach realizacji pracy zdalnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ze sprzężeniami rodzice będą informowani przez nauczycieli realizujących dany przedmiot nauczania poprzez umieszczenie ich na Google Drive Dysk – „wdomuzsosw” oraz informację telefoniczną . Informacje i instruktaż pracy z uczniem będą przekazane w sposób prosty i zrozumiały dla Państwa .

4. Postępy uczniów będą na bieżąco sprawdzane przez nauczycieli za pomocą :

– przesyłania przez uczniów wykonanych prac drogą elektroniczną lub przesyłania zdjęć z wykonanych prac

– rozmów telefonicznych z rodzicami

– wideokonferencji

5. Informacja dotycząca postępów ucznia w nauce oraz bieżąca ocena będzie przekazywana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów – uczniom i rodzicom na bieżąco poprzez dostępne komunikatory indywidualne.

6. Kontakt nauczycieli z rodzicami i uczniami będzie odbywać się w sposób wcześniej uzgodniony ( do wyboru) za pomocą :

– rozmów drogą mailową

– poprzez portale społecznościowe np. Facebook, WhatsApp, Skype, Messenger

– inny sposób zaproponowany przez uczniów lub rodziców

7. Indywidualne konsultacje z psychologiem , pedagogiem i logopedą odbywają się za pomocą poczty elektronicznej. Adresy umieszczono na stronie internetowej Ośrodka .

8.Konsultacje z wychowawcami internatu odbywają się w godzinach popołudniowych za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów.

Myślenice 24.03.2020

Dyrektor Ośrodka – Irena Jamróz

KOMUNIKAT- 23.03.2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

W związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  korzystacie  Państwo z możliwości zapisu Rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 -§2 ust.2 pkt. 3 i ppkt 1-

,,,Rodzice dzieci uczęszczających do szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do szkół funkcjonujących w tym Ośrodku ”.

W dniu 13 marca 2020 za pośrednictwem wychowawców oddziałów klasowych otrzymaliśmy informacji od rodziców i opiekunów wszystkich uczniów, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne nie będziecie Państwo posyłać dzieci do naszej placówki.

Wobec powyższego od 16 marca 2020 tut. Ośrodek realizuje nauczanie zdalne , które według kolejnego Rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 ma być realizowana do 10 kwietnia 2020 roku .

Liczymy na Państwa rozwagę i odpowiedzialność.

Z poważaniem Dyrektor Ośrodka

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem tel. (12) 272-13-04 lub właściwym wychowawcą oddziału.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie !

 • W związku z zaistniałą, trudną sytuacją ruszamy ze zdalnym nauczaniem.

 • Poprzez dysk szkoły na Google Drive Disk – uczniowie będą otrzymywać od nauczycieli materiały i specjalnie opracowane zadania do wykonania w domu.

 • Nie martwcie się, że tych zadań będzie za dużo lub będą za trudne. Jest to doskonały czas na rozwijanie kompetencji – czytanie , pisanie, liczenie i umiejętności społecznych. Nasze propozycje będą miłe, ciekawe i zachęcające.

 • Nie chcemy Was Rodziców i Opiekunów obciążać dodatkową pracą. Cała kadra pedagogiczna Ośrodka służy Wam pomocą. O szczegóły pytajcie właściwych wychowawców oddziałów.

 • W tym niełatwym czasie pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze zdrowie i nasza rodzina. Prosimy o stosowanie się do zaleceń władz.

 • Życzymy Państwu wytrwałości i pogody ducha.

Materiały dostępne na dysku –  W DOMU Z SOSW:
Klasa I/II SP – https://drive.google.com/…/1tZF6qoP1t5rp6rsIh4ihvX6uk25zqMR…
Klasa III SP – https://drive.google.com/…/1uJDah1mlbGGFZ4uj7Ktv0lrsve39Aup…
Klasa IV SP – https://drive.google.com/…/1voI8BRzk-KY5IYzADCNo8P4P3V3K8Px…
Klasa Va SP – https://drive.google.com/…/18c07GZDdrM5kghFhMGOGY0CybeyMplW…
Klasa Vb SP – https://drive.google.com/…/172NeaxTnzOCyAL-3QL5PJx1OnOeWjn2…
Klasa VIa SP – https://drive.google.com/…/1CHVCo_y-k9ZsuI6MrB30yldIQv9RDdU…
Klasa VIb SP – https://drive.google.com/…/1NyC_HXw_zuNEUkBJ4of69FLfqYM9IOO…
Klasa VII SP – https://drive.google.com/…/1GfJHXIp–CYXWoTdpSMzSWgmKB8FfkF…
Klasa VIII SP – https://drive.google.com/…/1z9n99zhMRni62rVsCceKHEH5PsggW7l…
Klasa I SPdP – https://drive.google.com/…/1CmL_iooTKlOXmiuv-K_3BpiOQZcnDUw…
Klasa IIa SPdP – https://drive.google.com/…/1YqC9Hwk8MgPXUw-uKIwwHHD2xfPsDzy…
Klasa IIb SPdP – https://drive.google.com/…/1yvPSLtDkHKSLVQyWmOQ7Z81hHHMy3Y1…
Klasa III SPdP – https://drive.google.com/…/1i4Yys1aI42lIQNBVRmdeZ1bvjF668oq…
Klasa Ia BR – https://drive.google.com/…/1Abf_Hchv28-9Pq3saQu0Jb9YAr7RMDz…
Klasa Ib BR – https://drive.google.com/…/1Xzx1NBHTOFQcx4TwlY0dbs0Epxn5NJE…
Klasa II BR – https://drive.google.com/…/1ncHMYmZHHI9yYbA2B_V9lzZPnUvKy84…
Grupy internatowe: grupa I – https://drive.google.com/…/1GLKmQlBuODRFBoQuNkg1PVkcOKt0FYP…
grupa II – https://drive.google.com/…/1V-Z5IAfG6bJHGKSI4jimeDLR22jVEzt…
grupa III – https://drive.google.com/…/1UuS1XUQr0wBuOuJmsRfM3wu5oMMLIaz…